Kontakt

Centrum Elektronicznych Banków Informacji Publicznej Sp. z o.o.
NIP: 952-194-19-22
REGON: 015699327
Spółka zarejestrowana w dniu 06.04.2004 r.
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy w Warszawie
KRS
0000202785
PKO BP 93 1020 1042 0000 8602 0186 4701
Kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł

Adres:
ul. Cybulskiego 3
00 -725 Warszawa
tel: 696 46 76 90
Kontakt:
Biuro Obsługi Klienta
Dział Wdrożeń i Analiz