O firmie


Firma Centrum Elektronicznych Banków Informacji Publicznej sp. z o.o. została założona w 2004 r. CeBIP jest znanym na rynku producentem oprogramowania dla administracji publicznej. Celem firmy jest tworzenie oprogramowania usprawniającego pracę urzędów oraz ułatwiające interesantom załatwianie spraw. Kolejnym, bardzo ważnym nurtem działalności firmy jest opracowywanie rozwiązań w zakresie standaryzacji świadczenia usług administracji publicznej w formie elektronicznej.

Szczególną wartość CeBIPu stanowią jego pracownicy – w zdecydowanej większości młodzi, bardzo zdolni programiści i analitycy systemów. Ponadto, jako jedna z nielicznych firm informatycznych, posiadamy własny dział prawny z zespołem prawników-administratywistów. Wszystko to w tym celu, aby nasze oprogramowanie jak najlepiej spełniało zarówno wymogi prawne, jak i najwyższe oczekiwania użytkowników.
Do podstawowych produktów CeBIP-u należą:

 • e-Gmina, e-Miasto, e-Powiat – jest to zintegrowany system zapewniający dwukierunkową komunikację z urzędem. W intuicyjny sposób pozwala obywatelowi kontaktować się z urzędem gminy, składać do urzędu  podania i wnioski w postaci elektronicznej, przy użyciu formularzy elektronicznych, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Umożliwia również doręczanie dokumentów w postaci elektronicznej z urzędu do adresatów zewnętrznych.

  eGmina eMiasto ePowiat

  Posiada interfejsy wymiany danych (WebServices). Podstawowe moduły to:
  - System obiegu dokumentów SEMP;
  - Serwer Formularzy Elektronicznych;
  - Elektroniczna Skrzynka Podawcza wraz z modułem bezpieczeństwa HSM;
  - System doręczeń dokumentów w postaci elektronicznej;
  System umożliwia pełną obsługę zarówno urzędu gminy/miasta/starostwa, jak również jednostek organizacyjnych gminy powiatu (z wykorzystaniem serwera gminy/powiatu); Wyposażony w specjalny moduł do tworzenia, wypełniania i modyfikacji treści (wraz z wersjonowanie,) KART USŁUG zawierających szczegółowe informacje o sposobie załatwiania spraw w urzędzie; Istnieje też możliwość powiazania z dowolnym BIP-em; System zawiera liczne dodatkowe funkcjonalności, pozwalające na prowadzenie elastycznej i dostosowanej do potrzeb gminy/miasta/powiatu polityki informacyjnej, w tym m.in.: możliwość zamieszczania przez bezpośrednio zainteresowanych (to jest mieszkańców i przedsiębiorców) ofert pracy, czy tez drobnych ogłoszeń, z możliwością pełnego zarządzania i konfigurowania ze strony administratora systemu); E-Gmina zapewnia pełna obsługę podpisu cyfrowego;
 • e-Urząd – jest to specjalna, ukierunkowana na spełnienie wymagań prawnych obowiązujących urzędy administracji publicznej od dnia 1 maja 2008 r. W szczególności system zapewnia możliwość składnia do urzędu podań i wniosków w postaci elektronicznej. System sprzedawany jest w bardzo konkurencyjnej cenie (stać jest na niego KAŻDY urząd). Podstawowa różnica w porównaniu z systemem e-Gmina jest taka, że system E-Urząd zamiast pełnego obiegu dokumentów wyposażony jest w Elektroniczną Kancelarię (jednostanowiskowa wersja SOD), i przeznaczony jest do obsługi jedynie urzędu. Nie dostępne są również opcje, które nie służą bezpośrednio do załatwiania spraw w Urzędzie w przez Internet. System może być w dowolnym momencie rozbudowany – zamiast używania e-Kancelarii można wdrożyć pełny system obiegu dokumentów, system można również rozszerzyć na jednostki organizacyjne. Ważne jest, że w przypadku realizacji tego typu rozbudowy, koszty są ograniczone do zakupu i wdrożenia jedynie nowych modułów (system jest elastyczny i skalowalny).
 • System Elektronicznego Monitorowania Pracy SEMP  - Jest to klasyczny system „obiegu dokumentów”. Wspomaga zarządzanie dokumentami oraz pozwala na monitorowanie pracy urzędu i kontrolę realizacji zadań zarówno na poziomie całych komórek organizacyjnych jak i poszczególnych pracowników.
  • posiada moduł „Stan spraw” – umożliwia dostep do informacji o stanie i kolejności załatwiania spraw w urzędzie;
 • e-Formularze  System e-Formularze stanowi kompleksowe rozwiązanie problemu tworzenia, publikacji i zarządzania formularzami elektronicznymi xml/xsd (wraz z możliwością ich wersjonowania). System składa się z dwóch podstawowych modułów:
  • modułu przeznaczonego do personalizacji wzorów formularzy (dostosowywania do wymagań konkretnego urzędu) – formularz tworzony jest o dostarczony wzorzec z gotową strukturą xml/xsd i innymi potrzebnymi do tego celu elementami (m.in. plikiem xslt); ponadto moduł ten dostosowany jest do wysyłania wzorów dokumentów elektronicznych do Centralnego Repozytorium prowadzonego przez MSWiA;
  • lokalne repozytorium formularzy : moduł przeznaczony do przechowywania wzorów formularzy wykorzystywanych do załatwiania spraw w poszczególnych urzędach (w lokalnym repozytorium można przechowywać wzory stosowne do załatwiania spraw w dowolnej liczbie urzędów);
  • serwer formularzy elektronicznych  - moduł przeznaczony do wypełniania formularzy przez interesantów, ich podpisywania i wysyłania do urzędu (za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej);
 • e-Poczta – jest to system łączący w sobie w jedna całość dwa inne systemy, to jest:
  • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – przeznaczona do obsługiwania procesu doręczeń dokumentów w postaci elektronicznej od podmiotów zewnętrznych do Urzędu; jej zadaniem jest odebranie korespondencji adresowanej do urzędu, wystawienie nadawcy UPO (urzędowego poświadczenia odbioru, potwierdzającego fakt dotarcia dokumentu do systemu teleinformatycznego adresata) oraz przekazanie pisma do systemu obiegu dokumentów (e-Kancelarii) adresata; UPO jest wystawiane przy użyciu modułu bezpieczeństwa HSM;
  • System doręczeń dokumentów w postaci elektronicznej – system przeznaczony do obsługiwania procesu doręczeń dokumentów w postaci elektronicznej wysyłanych z urzędu do adresatów zewnętrznych.
 • c-BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) – jest to system klasy CMS dedykowany dla potrzeb tworzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej i publikowania zamieszczanych informacji za pośrednictwem Internetu. Jest to system oparty na najnowszych technologiach, skalowalny, bardzo elastyczny i jednocześnie łatwy w użytkowaniu.